ஸ்ரீ பாலகங்கை பப்ளிகேஷன்ஸ்

நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: ஸ்ரீ பாலகங்கை பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹12
காமராஜர் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: ஸ்ரீ பாலகங்கை பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹12
திருப்பூர் குமரன் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: ஸ்ரீ பாலகங்கை பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹12
பாரதியார் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: ஸ்ரீ பாலகங்கை பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹12
அம்பேத்கர் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: ஸ்ரீ பாலகங்கை பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹12
அப்துல் காலம் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: ஸ்ரீ பாலகங்கை பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹12
சுவாமி விவேகானந்தர் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: ஸ்ரீ பாலகங்கை பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹12
தந்தை பெரியார் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: ஸ்ரீ பாலகங்கை பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹12
அன்னை தெரசா ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: ஸ்ரீ பாலகங்கை பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹12
வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: ஸ்ரீ பாலகங்கை பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹12
ஆபிரகாம்லிங்கன் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: ஸ்ரீ பாலகங்கை பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹12
சேகுவரா ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: ஸ்ரீ பாலகங்கை பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹12
மகாத்மா காந்தி ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: ஸ்ரீ பாலகங்கை பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹12
வ.உ.சி ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: ஸ்ரீ பாலகங்கை பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹12
காலத்தை வென்ற சாதனையாளர்கள் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: ஸ்ரீ பாலகங்கை பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹12
அறிவியல் செய்திகள் பாகம்-1 ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: ஸ்ரீ பாலகங்கை பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹12
அறிவியல் செய்திகள் பாகம்-2 ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: ஸ்ரீ பாலகங்கை பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹12
அறிவியல் செய்திகள் பாகம்-3 ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: ஸ்ரீ பாலகங்கை பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹12
கணினி வரலாறு ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: ஸ்ரீ பாலகங்கை பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹12
இயற்பியல் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: ஸ்ரீ பாலகங்கை பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹12