பாலாஜி பப்ளிகேசன்ஸ்

30 நாட்களில் ஸம்ஸ்கிருத பாஷை
₹45
டிரான்சிஸ்டர் செய்யும் முறை
₹12
மோட்டார் ரீவைன்டிங் பாகம்-1
₹50 ₹45 (10% OFF)
கிளாக் & வாட்ச் மெக்கானிஸம்
₹20
தையல்மெஷின் மெக்கானிஸம்
₹50 ₹45 (10% OFF)
மோட்டார் ரீவைன்டிங் பாகம்-2
₹35
காரட்டே
₹35
வீரக்கலை குங்ஃபூ
₹30
பாலாஜிஸ் ஈஸிவே டூஸ்பீக் இங்கிலீஷ்
₹110 ₹99 (10% OFF)
பாலாஜிஸ் இங்கிலீஷ் கிராமர்
₹40
உலகக் காலண்டர்களின் தோற்றமமும் வளர்ச்சியும்
₹30
உடல் நலம் உங்கள் கையில்
₹30
பெண்களின் அதிர்ஷ்ட எண்கள்
₹20
உங்கள் வியாபாரமும் அதிர்ஷ்ட எண்களும்
₹25
கைரேகையும் விளக்கமும்
₹40
உங்கள் ஜோதிடம்
₹60 ₹54 (10% OFF)
யோகாசனமும் விளக்கமும்
₹45
ஹிந்தி - தமிழ் டிக்க்ஷனரி
₹500 ₹450 (10% OFF)
உங்கள் அதிருஷ்ட எண்கள்
₹50 ₹45 (10% OFF)
ஆங்கில உரையாடல்
₹70 ₹63 (10% OFF)