சென்னை புத்தகக் காட்சிக்காக வெளிவரும் புத்தகங்கள் அனைத்தும் தங்களுக்கு தேவையானவை மட்டும் எளிதாக தேர்வு செய்யும் வகையில் ஆசிரியர், வகைகள், பதிப்பகம் என பிரித்துள்ளோம். கீழே உள்ள சேவையை பயன்படுத்தி பயன் பெறுவீர்.

Reset & Show All
குழந்தை
 

₹35 ₹32

நற்றமிழ் இலக்கணம்
 

₹500 ₹450

ஜீவனாம்சம்
 

₹150 ₹135

கிடை
 

₹75 ₹68

அல்லி
 

₹120 ₹108

பெண்மை வாழ்க
 

₹55 ₹50

யாப்பருள்கலக் காரிகை
 

₹75 ₹68

அமர பண்டிதர்
 

₹225 ₹203

சிலப்பதிகாரம்
 

₹170 ₹153

சப்தங்கள்
 

₹125 ₹113

வாடா மலர்
 

₹150 ₹135

நண்பர்க்கு
 

₹60 ₹54

நந்திக் கலம்பகம்
 

₹90 ₹81

பரிபாடல்
 

₹160 ₹144

அந்த நாள்
 

₹130 ₹117

எப்போதும் முடிவிலே இன்பம்
 

₹275 ₹248

பாவை
 

₹70 ₹63

நாலடியார்
 

₹60 ₹54

கண்ணகி
 

₹75 ₹68

அறமும் அரசியலும்
 

₹70 ₹63

ஐங்குறுநூறு
 

₹270 ₹243

மணிமேகலை
 

₹170 ₹153

தொல்காப்பியம்
 

₹225 ₹203

இரண்டாம் ஜாமங்களின் கதை
 

₹590 ₹531

திருவருட்பயன்
 

₹100 ₹90

இரவுச் சுடர்
 

₹100 ₹90

ஐந்நூறு கோப்பைத் கட்டுகள்
 

₹275 ₹248

தி.ரு.வி.க
 

₹40 ₹36

மாதவி
 

₹60 ₹54

புறநாநூறு
 

₹180 ₹162