சக்தி மட்டன் மசாலா - 50g ₹31.00
Colgate Superflexi ₹20.00
சக்தி சிக்கன் மசாலா - 50g ₹23.00
சக்தி சாம்பார் பொடி - 50g ₹24.00
Pampers Pants ₹20.00
ஆச்சி புளியோதரை சாதப் பொடி (10 rs) (3 pieces) ₹30.00
ஆச்சி மீன் வறுவல் மசாலா (10 rs)(3 pieces) ₹30.00
ஆச்சி எலுமிச்சை சாதப் பொடி (10 Rs) (3 pieces} ₹30.00
சக்தி மிளகாய் தூள் - 50 g ₹26.00
Santoor Soap - 100 g ₹27.00