காதலில் கரைந்து
₹360
செந்தேன் மழை காதலே
₹260
அவளே என் துணையானா(ல்)ள்!
₹330
காதல் தீயும் கானல் நீரும்
₹290
திகம்பரனின் திகம்பரி அவள் (பாகம் 1)
₹320
காளிதாசன் காதல் காண...!
₹240
அடங்காத நாடோடி காற்றல்லவா (திகம்பரனின் திகம்பரி அவள் பாகம் 2)
₹320
தூவானம் தூவக் கண்டேன் (சாரல் மழையே 2)
₹310
அடுத்து என்ன?
₹240
தழலாய் தகிக்கும் நினைவுகள்
₹290
இரண்டு உலகங்கள்
₹325 ₹293 (10% OFF)
நகலிசைக் கலைஞன்
₹175 ₹158 (10% OFF)
பச்சைத் தேவதை
₹125 ₹113 (10% OFF)
குமாயுன் புலிகள்
₹200 ₹180 (10% OFF)
ஒருத்தி கவிதைகளுக்கும் இரவுகளுக்கும்
₹140 ₹126 (10% OFF)
ஒரு மாலையும் இன்னொரு மாலையும்
₹100 ₹90 (10% OFF)