KAATAI AZHIPAVANAI SIRUKATHAIKAL ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: கோரல் ₹130
Thirukural Kathaikal with Pictures 14 ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: கோரல் ₹130
VInveliyil Vilaiyadiya penn vinyanigal ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: கோரல் ₹140
VInveliyil vayadhana veeranganai ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: கோரல் ₹130
புவியியல் 3000 வினா-விடைகள் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: கோரல் ₹175
தமிழக மாவட்டங்கள் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: கோரல் ₹170
Thirukural Kathaikal with Pictures - Book 6 ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: கோரல் ₹130
அறிவியல் 3000 வினா-விடைகள் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: கோரல் ₹175
Unicare International Organisations ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: கோரல் ₹85
சுந்தரகாண்டம் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: கோரல் ₹70