காதலில் கரைந்து ஆசிரியர்: விஜயலட்சுமி ஜெகன் பதிப்பகம்: மல்லிகா மணிவண்ணன் பப்ளிகேஷன் ₹360
செந்தேன் மழை காதலே ஆசிரியர்: ரேணுகா முத்துக்குமார் பதிப்பகம்: மல்லிகா மணிவண்ணன் பப்ளிகேஷன் ₹260
அவளே என் துணையானா(ல்)ள்! ஆசிரியர்: உமா சரவணன் பதிப்பகம்: மல்லிகா மணிவண்ணன் பப்ளிகேஷன் ₹330
காதல் தீயும் கானல் நீரும் ஆசிரியர்: கார்த்திகா கார்த்திகேயன் பதிப்பகம்: மல்லிகா மணிவண்ணன் பப்ளிகேஷன் ₹290
திகம்பரனின் திகம்பரி அவள் (பாகம் 1) ஆசிரியர்: சக்தி குரு பதிப்பகம்: மல்லிகா மணிவண்ணன் பப்ளிகேஷன் ₹320
காளிதாசன் காதல் காண...! ஆசிரியர்: பவித்ரா நாராயணன் பதிப்பகம்: மல்லிகா மணிவண்ணன் பப்ளிகேஷன் ₹240
அடங்காத நாடோடி காற்றல்லவா (திகம்பரனின் திகம்பரி அவள் பாகம் 2) ஆசிரியர்: சக்தி குரு பதிப்பகம்: மல்லிகா மணிவண்ணன் பப்ளிகேஷன் ₹320
தூவானம் தூவக் கண்டேன் (சாரல் மழையே 2) ஆசிரியர்: ரம்யா ராஜன் பதிப்பகம்: மல்லிகா மணிவண்ணன் பப்ளிகேஷன் ₹310
அடுத்து என்ன? ஆசிரியர்: க்ஷிப்ரா பதிப்பகம்: மல்லிகா மணிவண்ணன் பப்ளிகேஷன் ₹240
தழலாய் தகிக்கும் நினைவுகள் ஆசிரியர்: ராகவி பதிப்பகம்: மல்லிகா மணிவண்ணன் பப்ளிகேஷன் ₹290